13.11.2014.

Gradi se cjevovod od Sesvetskog Kraljevca do Ivanić-Grada

Iako su je vremenske (ne)prilike tijekom ljeta usporile, napreduje gradnja magistralnog cjevovoda od Sesvetskog Kraljevca do Ivanić-Grada, dijela budućega Regionalnog vodoopskrbnog sustava „Zagreb-istok”. Gradi se 25 kilometara cjevovoda, profila 400 milimetara, te precrpna stanica u Kloštru Ivaniću, kapaciteta 80 litara u sekundi, koja će ‘gurati’ vodu prema (postojećoj) vodospremi u Sobočanima. Danas se ova vodosprema, kapaciteta 3000 kubnih metara, puni vodom iz izvorišta „Prerovec”, a kada bude sagrađen magistralni cjevovod do Sobočana, punit će se, u prvo vrijeme, vodom iz izvorišta „Petruševec” (grad Zagreb), a u konačnici, kada se sagradi i vodoopskrbni sustav „Zagreb-istok”, iz izvorišta „Kosnica”.

Stanovnici Ivanić-Grada, Kloštra Ivanića i Križa sada imaju problema ne samo s kvalitetom vode, nego, u sušnim ljetnim mjesecima, i dostatnim količinama pitke vode. Izgradnjom ovoga cjevovoda taj će problem biti riješen. Već davno smo ga uočili, pa se, u dogovoru s Hrvatskim vodama, ova investicija počela realizirati izvan projekta RVS „Zagreb-istok”

pojašnjava Tomislav Masten,direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, dodajući da će radovi, koji su počeli u lipnju 2013., biti okončani iduće godine.

Precrpna stanica je pod krovom, sredinom idućega mjeseca, prema obećanju izvođača radova, počet će montiranje opreme, dok se, posluže li vremenske prilike, do kraja godine očekuje završetak gradnje dvije trećine magistralnoga cjevovoda.

Radove, kreditnim sredstvima Europske investicijske banke (EIB) i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB), s 90 posto potrebnoga
iznosa financiraju Hrvatske vode, a s deset posto Zagrebačka županija. Vrijednost gradnje cjevovoda je 33 milijuna kuna (bez PDV-a), a precrpne stanice 3 milijuna kuna (bez PDV-a). Županija je ranije uložila i dodatna sredstva u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (otkup zemljišta) i izradu projektne dokumentacije. Investitor gradnje je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije.

Tekst i foto: Dražen Kopač