16.07.2014.

Počela rekonstrukcija trijema na Društvenom domu Lonja