17.12.2014.

Saziv 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Sjednica će se održati dana 23. prosinca 2014. godine (utorak) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

0.    Aktualni sat

1.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju „Strategije ekonomskog razvoja grada za razdoblje 2014-2020 -  Ivanić-Grad 2020 – Velikim koracima naprijed u 21. stoljeće“

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

2.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju i izboru člana Komisije za dodjelu stipendija

Predlagatelj : Odbor za izbor i imenovanje

Izvjestitelj: Željko Brezovečki, predsjednik Odbora

3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

4.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Marija Čehko, savjetnica za gospodarstvo

5.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Marija Čehko, savjetnica za gospodarstvo

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)  Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu

b)  Plana razvojnih programa za 2015. - 2017. godinu

c)  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

d)  Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2015. godinu

e)  Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu

f)   Program javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu

g)  Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Ivanić-Grada i sufinanciranja privatnog Dječjeg vrtića Roda za 2015. godinu

h)  Program javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2015. godini

i)   Program javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2015. godini

j)   Odluka o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu

k)   Program javnih potreba Grada Ivanić-Grada u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu

l)   Plan izdataka sredstava za rad Dječjeg vrtića Ivanić-Grad za 2015. godinu

m)  Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

7. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se  vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                 Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: