08.12.2014.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (KLASA: 940-01/14-01/18, URBROJ: 238/10-02/30-14-1).

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana, odnosno posljednji dan roka ističe 16. prosinca 2014. godine.

Ponude se dostavljaju na adresu:Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad u zatvorenoj omotnici, s naznakom »Ponuda za kupnju nekretnina – ne otvarati« osobno u sobu broj 1 ili preporučenom pošiljkom.

PREUZMITE DOKUMENTE: