12.07.2013.

Sazvana 2. sjednica Gradskog vijeća


2. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada sazvana je za dan 17. srpanj 2013. godine (srijeda) u 16,30 sati u Spomen domu Alojz Vulinec u Ivanić-Gradu, Beliceva 1.
Prije utvrđivanja Dnevnog reda, razmotrit će se sukladno člancima 82. i 83. Poslovnika, skraćeni zapisnik s konstituirajuće sjednice sjednice Gradskog vijeća.Dnevni red:
0.       Vijećnička pitanja

1.       a) Informacija o aktualnoj situaciji u trgovačkom društvu Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom

- predlagatelj : Gradonačelnik
- izvjestitelj :   predstavnik trgovačkog društva Ivaplin d.o.o.

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na izdavanje obične zadužnice

- predlagatelj: Gradonačelnik
- izvjestitelj: Gradonačelnik

2.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ivanić-Grad

- predlagatelj : Gradonačelnik
- izvjestitelj : Ana Dujić, viša stručna suradnica

3.       Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) Odluke o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara za Grad Ivanić-Grad i donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Ivanić-Grad

- predlagatelj : Gradonačelnik
- izvjestitelj : Ninoslav Tonković, direktor društva Velteh d.o.o.

b) Zaključka o usklađivanju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Ivanić-Grad

- predlagatelj : Gradonačelnik
- izvjestiteljica Dražena Mucha, pročelnica Općeg upravnog odjela

4.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje u LAG-u Moslavina

- predlagatelj : Gradonačelnik
- izvjestiteljica Dražena Mucha, pročelnica Općeg upravnog odjela

5.       Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)       I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2013. godinu

b)       I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2013.  - 2015. godinu

c)       I. Izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

d)       I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

- predlagatelj : Gradonačelnik
- izvjestiteljica Dražena Mucha, pročelnica Općeg upravnog odjela

6.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada za izgradnju komunalne infrastrukture

- predlagatelj : Gradonačelnik
- izvjestiteljica Dražena Mucha, pročelnica Općeg upravnog odjela

7.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Ivanić-Grada

- predlagatelj : Gradonačelnik
- izvjestiteljica: Vlatka Berlan Vlahek, pročelnica Upravnog odjela za razvoj Grada

8.       Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o pokretanju postupka osnivanja muzeja na području Grada Ivanić-Grada

- predlagatelj : Gradonačelnik
- izvjestitelj: Gradonačelnik

9.       Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) Odluke o izboru predsjednika i članova   Odbora za dodjelu nagrada Grada,

b) Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za popis birača,

c) Odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za dodjelu stipendija,

d) Odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za pritužbe i žalbe,

e) Odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova,

f) Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za zaštitu okoliša,

g) Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda,

h) Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za poljoprivredu,

i) Odluke o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ivakop d.o.o. za komunalne djelatnosti,

j) Odluke o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom,

k) Odluke o prijedlogu za opozivom i   izborom članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.,

l) Odluke o prijedlogu za opozivom i   izborom člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja,

- predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
- izvjestitelj: Željko Brezovečki, predsjednik Odbora

10.       Razmatranje prijedloga i donošenje:
a) Odluke o proširenju djelatnosti Dječjeg vrtića Ivanić Grad
b) Odluke o mjerilima za broj djece u odgojnim skupinama Dječjeg vrtića Ivanić-Grad
- predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivanić Grad
- izvjestitelj: predstavnik Dječjeg vrtića Ivanić Grad

11.       Razno