11.07.2013.

Javna rasprava o prijedlogu stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja DPU-1 povijesna jezgra Ivanić-Grad


Pozivamo građane da se aktivno uključe u Javnu raspravu o prijedlogu stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja DPU-1 povijesna jezgra Ivanić-Grad koja će se održati u periodu od 22. srpnja do 06. kolovoza 2013. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

Javni uvid bit će svakog radnog dana osim subote, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati u prostorijama gradske uprave u Ivanić-Gradu, Park hrvatskih branitelja 1.

Javno izlaganje održat će se u srijedu, 24. srpnja 2013. godine u 13,00 sati, također u prostorijama gradske uprave Ivanić-Grad.

Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge, koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge, kao i tijela državne uprave te pravne osobe s javnim ovlastima mogu dostaviti Gradskoj upravi Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad do zaključno 19. kolovoza 2013. godine.