Poštovani posjetioci, dragi prijatelji

dobrodošli na službene stranice Grada Ivanić-Grada koje vam pružaju informacije o gradu, njegovoj povijesti i baštini, prirodnim ljepotama, turističkim atrakcijama, javnim ustanovama, trgovačkim društvima, kontaktima, važnim događanjima i novostima, kao i mogućnostima suradnje, od ulaganja u poduzetničku zonu do suradnje na razvojnim projektima. Pratite svakodnevna zbivanja u Gradu i aktivno komunicirajte s nama i putem naše Facebook stranice.

Gradonačelnik

Javor Bojan Leš, dr.vet.med

 

NOVOSTI

07.02.2018.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata

Na temelju članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne ...

NASTAVI ČITATI
24.08.2017.

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Ivanić-Grada

Grad Ivanić-Grad je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Ivanić-Grada, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Ivanić-Grad, Grad Dugo Selo, Općina Brckovljani, Općina Kloštar Ivanić i Općina Križ. Projekt se provodi u okviru Okvirno...

NASTAVI ČITATI
13.11.2018.

U Ivanić-Gradu održana 17. Smotra muških pjevačkih skupine Hrvatske

U suradnji KUD-a „Ogranak seljačke sloge“ Posavski Bregi i Pučkog otvorenog učilišta Ivanić Grad u subotu 10.11.2018. godine u Maloj sali POU održana je XVII. Smotra muških pjevačkih skupine Hrvatske. Ova smotra je jedina smotra ovog tipa u Republici Hrvatskoj. Sudionici smotre su muške pjevačke sku...

NASTAVI ČITATI
12.11.2018.

Najava akcije Dani tehničke ispravnosti vozila 2018.

Hrvatski autoklub  i Centar za vozila Hrvatske pod pokroviteljstvom Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, u razdoblju od 19. do 24. studenog 2018. godine (ponedjeljak do subote), u svim stanicama za tehnički pregled u RH organiziraju preventivno – sigurnosnu akciju nadzora tehničke ispr...

NASTAVI ČITATI
12.11.2018.

Natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za financiranje udruga i zadruga iz područja poljoprivrede

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17 ), te članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik broj 02/14 i 01/18) te Program...

NASTAVI ČITATI
12.11.2018.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje smještaja djece u vrtićima drugih osnivača u 2019. godini


Na osnovi članka 1. i 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba iz Proračuna Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik , broj 1/17) a u skladu s Zaključkom gradonačelnika Grada Ivanić-Grada od 5.studenog 2018.g. (KLASA:022-05/18-01/76, URBROJ:238/10-02-01-02/-18-11), Upravni odjel za lokalnu sam...

NASTAVI ČITATI