Poštovani posjetioci, dragi prijatelji

dobrodošli na službene stranice Grada Ivanić-Grada koje vam pružaju informacije o gradu, njegovoj povijesti i baštini, prirodnim ljepotama, turističkim atrakcijama, javnim ustanovama, trgovačkim društvima, kontaktima, važnim događanjima i novostima, kao i mogućnostima suradnje, od ulaganja u poduzetničku zonu do suradnje na razvojnim projektima. Pratite svakodnevna zbivanja u Gradu i aktivno komunicirajte s nama i putem naše Facebook stranice.

Gradonačelnik

Javor Bojan Leš, dr.vet.med

 

NOVOSTI

08.11.2019.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana UPU-6 zona gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA GRAD IVANIĆ-GRAD
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,
PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO
I POLJOPRIVREDU
KLASA: 350-02/19-01/1
URBROJ: 238/10-02-02-01/1-19-38
Ivanić-Grad, 07. studeni 2019. godine
Temeljem članka 96. Zakon...

NASTAVI ČITATI
21.02.2020.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

Na temelju članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19 ), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim st...

NASTAVI ČITATI
21.02.2020.

Održan sastanak gradonačelnika i predstavnika Udruge Beata

U Gradskoj Vijećnici u Ivanić-Gradu jučer je održan sastanak gradonačelnika Javora Bojana Leša s predstavnicima udruge Beata.
Na sastanku je bilo riječi o radu nove udruge koja u lokalnoj sredini provodi Program rane intervencije u djece s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju.
Predsjed...

NASTAVI ČITATI
20.02.2020.

OGLAS za prijam službenika u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 28. stavka 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada raspisu...

NASTAVI ČITATI
20.02.2020.

Novo recikažno dvorište Tarno U Ivanić-Gradu vrijedno 1,4 milijuna kuna


Grad Ivanić-Grad je u rujnu 2018. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt  „...

NASTAVI ČITATI
20.02.2020.

Raspored SD Žeravinec za 22. i 23. veljače 2020.

Subota, 22.02.
10.00               MRK '02.: Ivanić – Mladost '09.
11.30               MRK '06.: Ivanić – Mladost '09.
13.00               MRK '08.: Ivanić - Sesvete
14.30               MRK '08.: Ivanić II – Maksimir Pastela
 
Nedjelja, 23.02.
10.00               M...

NASTAVI ČITATI