U.O. ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO PLANIRANJE

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO PLANIRANJE

Milivoj MarsicMilivoj Maršić, dipl.oec.

milivoj.marsic@ivanic-grad.hr

Rođen 1956. godine u Posavskim Bregima.  Osnovnu školu pohađao u Ivanić-Gradu gdje je završio i gimnaziju, a 1980. godine diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.  2001. godine položio ispit za ovlaštenog revizora u Hrvatskoj udruzi revizora.

 

Radio na poslovima plana i analize u TMPK Ivanić-Grad, kao šef računovodstva Polet Križ, Zanatska zadruga Posavina, kao direktor financija u Ivanićplastu gdje je bio i direktor, odnosno predsjednik uprave.

U Ivakartonu, kao i Rintalu  pomoćnik direktora za financijske i komercijalne poslove, a do 2013. godine član vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Oženjen, otac troje djece.