U. O. ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PRIVREMENA PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Tihana Vuković Počuč

tihana.vukovic-pocuc@ivanic-grad.hr