U. O. ZA FINANCIJE I PRORAČUN

PRIVREMENA PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Tamara Mandić

tamara.mandic@ivanic-grad.hr