U. O. DJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Sandra AbramovicMartina Kovač Crnčec

martina.kovac.crncec@ivanic-grad.hr