GRADSKO VIJEĆE

VIJEĆNICI

 • Željko Pongrac (Koalicija HDZ, HSLS, NS-REFORMISTI, 365RIS) Predsjednik Gradskog vijeća

 • Branko Petrinec (Koalicija HDZ, HSLS, NS-REFORMISTI, 365RIS) Potpredsjednik Gradskog vijeća

 • Željko Brezovečki (Koalicija HDZ, HSLS, NS-REFORMISTI, 365RIS) Potpredsjednik Gradskog vijeća

 • Ivica Kozjak (Koalicija HDZ, HSLS, NS-REFORMISTI, 365RIS)

 • Milica Piličić (Koalicija HDZ, HSLS, NS-REFORMISTI, 365RIS)

 • Krešimir Ceranić (Koalicija HDZ, HSLS, NS-REFORMISTI, 365RIS)

 • Sanda Špoljarić Carević (Koalicija HDZ, HSLS, NS-REFORMISTI, 365RIS)

 • Lovorko Matković (Koalicija HDZ, HSLS, NS-REFORMISTI, 365RIS)

 • Irena Fučkar (Koalicija HDZ, HSLS, NS-REFORMISTI, 365RIS)

 • Igor Cepetić (Koalicija SDP, HNS, HSS, HSU)

 • Krešimir Malec (Koalicija SDP, HNS, HSS, HSU)

 • Stjepan Klak (Koalicija SDP, HNS, HSS, HSU)

 • Drago Dianek (Koalicija SDP, HNS, HSS, HSU)

 • Mirna Češković (Koalicija SDP, HNS, HSS, HSU)

 • Davor Srebačić (Živi zid)

 • Goran Leš (nezavisni)

 • Krešimir Golubić (nezavisni)