DOKUMENTI GRADA

PLANOVI JAVNE NABAVE

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 -  Odluka USRH))  ne postoje gospodarski subjekti s kojima  Grad Ivanić-Grad  ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).