OGLAŠAVANJE JEDNOSTAVNIH NABAVA

USLUGA IZRADE VIZUALNOG IDENTITETA, INTERNETSKE STRANICE I TISKA PROMOTIVNIH MATERIJALA

Predmet nabave: Isporuka usluga koje se naručuju unutar projekta „Unapređenje prometne infrastrukture Poduzetničke zone Ivanić-Grad Jug – Zona 3“ na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva je KK.03.1.2.03.0054. Usluge se odnose na izradu: vizualnog identiteta, logotipa, znaka i knjige standarda; internetske stranice; promotivnog letka; roll-up stalka; ploče i plakata.

Procijenjena vrijednost: 19.960,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Rok za dostavu ponuda: 12. prosinca 2019. godine.

Način dostave ponuda: Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom: Projekt „Unapređenje prometne infrastrukture Poduzetničke zone Ivanić-Grad Jug – Zona 3“, vizualni identitet, internetska stranica i tisak promotivnih materijala - NE OTVARAJ.

 

Poziv na dostavu ponude - vizualni identitet, int. stranica i promotivni materijal (ZONA 3)

Troškovnik

 

A1A2A3

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.