OGLAŠAVANJE JEDNOSTAVNIH NABAVA

IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA ZA CESTU JOSIPA KRAŠA U PODUZETNIČKOJ ZONI IVANIĆ-GRAD JUG – ZONA 3

Predmet nabave: Izrada izvedbenog projekta za Cestu Josipa Kraša u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Jug – Zona 3.

Procijenjena vrijednost: 80.000,00 kn (bez PDV-a)

Rok za dostavu ponuda: 31. srpnja 2019.

Način dostave ponuda: Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili

osobno na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad  s naznakom: „Izrada projektne dokumentacije – izvedbeni projekt, Cesta Josipa Kraša, NE OTVARAJ“.

Napomene: /