OGLAŠAVANJE JEDNOSTAVNIH NABAVA

IZRADA APLIKACIJE ZA MOBILNE TELEFONE ZA PROJEKT „NIJE SVAKI OTPAD SMEĆE“

Predmet nabave: Usluga izrade aplikacije za mobilne telefone za projekt „Nije svaki otpad smeće“, KK.06.3.1.07.0083

Procijenjena vrijednost: 37.594,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Rok za dostavu ponuda: 22. listopada 2019.

Način dostave ponuda: Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad  s naznakom: „Projekt Nije svaki otpad smeće! – aplikacija za mobilne telefone“, NE OTVARAJ.