19.05.2022.

SAZIV 8. sjednice Odbora za financije i proračun

KLASA:021-05/21-02/1

URBROJ: 238-10-03-01/2-22-82

Ivanić-Grad, 19. svibnja 2022.

 

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

8. sjednicu Odbora za financije i proračun 

 

koja će se održati dana 23. svibnja 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 15:00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći

 

                                                        D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1. Razmatranje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu i očitovanje o istom,

2. Razmatranje prijedloga:
a) Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
b)  Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, i očitovanje o istima,

3. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu i očitovanje o istom,

4.  Razmatranje prijedloga:
a) Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu
b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu
c) I. izmjena Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2022. Godinu
d) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2022. godini
e) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu
f) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu
g) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Ivanić-Grada u 2022. godini
h) I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu
i) I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu i očitovanje o istima,

5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financiranja i pokretanju izgradnje građevine infrastrukturne namjene 2.b skupine – izgradnja šetnice uz lijevu obalu rijeke Lonje – obuhvat od plinskog mosta do ušća potoka Žeravinec u rijeku Lonju, i očitovanje o istom,

6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Ivanić-Grada na odluku o odabiru ponude za nabavu vatrogasne nadogradnje i usluge montaže nadogradnje i uređaja na podvozje vatrogasnog vozila i očitovanje o istom,

7.  Razno.

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak  opravdaju na broj  2831-360.

                                         

    Predsjednica

                                                                 Milica Piličić

PREUZMITE DOKUMENTE: