06.05.2020.

VIOZŽ - Obavijest o prekidu distribucije

Zbog puknuća magistralnog cjevovoda došlo je do prekida javne vodoopskrbe na području Općine Kloštar Ivanić i dio područja Grada Ivanić-Grada. 

 - Ulica A. Vulinca od križanja sa Cvjetnom prema Kloštru i sve pripadajuće ulice

 - naselje Žeravinec

Na ostalom području Ivanić-Grada biti će smanjen tlak.

 

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije