27.05.2020.

SAZIV 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18 i 03/20)

 

S A Z I V A M

29. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 02. lipnja 2020. godine ( utorak ) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:

 

D N E V N I   R E D :

 
0.    Aktualni sat
 
- Informacija komunalnog redarstva o izvršenim nalozima u periodu od posljednje sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada
 
 
1.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Gradske knjižnice Ivanić-Grad za 2019. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Senka Kušar Bisić, ravnateljica Gradske knjižnice Ivanić-Grad
 
2.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ivanić-Grada u 2020. godini
 
predlagatelj: Odbor za dodjelu nagrada Grada
izvjestitelj: gradonačelnik, predsjednik Odbora
 
3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti
 
4.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
 
predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti
 
5.    Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu
 
predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun
 
6.   Razmatranje prijedloga i donošenje:
a) Izvješća o Izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini
b)  Izvješća o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu
 
7.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića Ivanić-Grad u vrijeme kada su na snazi upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezano za rad predškolskih ustanova

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti
 
8.    Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

 

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: