22.03.2020.

Potresi se ne mogu predvidjeti, događaju se iznenada i bez upozorenja

Prije potresa:

 • naučite kako se ponašati u slučaju potresa
 • odredite jedno sigurno mjesto u svom domu
 • pripremite svjetiljku, mobitel, radio, rezervne baterije i torbicu prve pomoći te naučite tehnike pružanja prve pomoći
 • saznajte i upamtite gdje je glavna sklopka za struju te gdje su i kako se zatvaraju glavni ventili za plin i vodu
 • uvijek imajte određene zalihe hrane.

Za vrijeme potresa:

 • nemojte paničariti i pokušajte se smiriti
 • ako ste u prizemnim prostorijama, izađite i udaljite se od stabala, uličnih svjetiljki, električnih kablova i građevina (oprez, čuvajte se padajućih dijelova)
 • ako ste na višim katovima, sklonite se pored nosivih zidova, ispod teškog komada pokućstva (stola) ili ispod nosive grede. Ne koristite stubište ni dizalo. Odmaknite se od stakla, prozora, visokog pokućstva, zrcala i pregradnih zidova
 • ako ste u vozilu zaustavite se na otvorenom prostoru i ostanite u vozilu.

Nakon potresa:

 • kada prestanu prvi potresi , napustite prostorije na najpogodniji način (nikako ne koristite dizalo) i uzmite najvažnije stvari
 • isključite struju na glavnoj sklopci te zatvorite plin i vodu na glavnom ventilu
 • ako ste ozlijeđeni, ukoliko ste sposobni, sami sebi pružite prvu pomoć, a do dolaska timova za spašavanje i ostalima
 • ako ste zatrpani pokrijte usta maramicom ili tkaninom i lupkajte po najbližoj cijevi ili zidu tako da Vas spasioci mogu čuti i odrediti gdje se nalazite. Ne vičite. Štedite energiju!