27.03.2020.

COVID-19 - Odluka - vozači u međunarodnom transportu

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine" br.82/15, 118/18 i 31/2020) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 26. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU

O POSTUPANJU I PRIMJENI KARANTENE l KUĆNE IZOLACIJE ZA VOZAČE TERETNIH
VOZILA MEĐUNARODNOG TRANSPORTA ZA VRIJEME PROGLAŠENE EPIDEMIJE

BOLESTI COVID-19

I.

Ovom Odlukom se, za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19, određuje način postupanja i primjena karantene i kućne izolacije za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta nakon ulaska u Republiku Hrvatsku .

II.

Hrvatski državljani i strani državljani $ odobrenim boravkom u Republici Hrvatskoj, koji voze teretna vozila za hrvatskog poslodavca u međunarodnom transportu, nakon utovara ili istovara robe, mogu koristiti kućnu izolaciju u vlastitom domu, poštujući sve propisane mjere samoizolacije te na poziv poslodavca obavljati daljnje prijevozničke aktivnosti bez vremenskog ograničenja boravka u kućnoj izolaciji.

Ako vozači primijete simptome bolesti COVID-19, dužni su se telefonskim putem, radi dobivanja daljnjih uputa, odmah obratiti izabranom liječniku obiteljske medicine.

III.

Ako vozači iz točke II. stavka 1. ove Odluke nisu u mogućnosti, nakon utovara ili istovara robe, boraviti u kućnoj izolaciji u vlastitom domu, mogu koristiti smještaj u karanteni/samoizolaciji organiziranoj od strane poslodavca, a koja je prethodno potvrđena od nadležnih županijskih stožera civilne zaštite.

Ako je boravak u karanteni/samoizolaciji kraći od 24 sata, vozači teretnih vozila dužni su dnevni odmor provoditi u prostoru kabine svog vozila parkiranog na parkiralištu poslodavca.

IV.

Ako vozači teretnih vozila međunarodnog transporta nisu u mogućnosti, iz objektivnih razloga, koristiti opisani smještaj iz toče II. i III. ove Odluke, mogu boraviti u prostoru karantene u organizaciji županijskih stožera civilne zaštite.

Ako je boravak u karanteni kraći od 24 sata, vozači teretnih vozila dužni su dnevni odmor provoditi u prostoru kabine svog vozila parkiranog na parkiralištu karantene.

Odredbe iz ove točke odnose se i na vozače koji voze za strane prijevoznike.

V.

Prilikom boravka u kućnoj izolaciji ili u karanteni/samoizolaciji koju je organizirao poslodavac ili u karanteni koju su organizirali županijski stožeri civilne zaštite, vozači su se dužni pridržavati mjera propisanih za samoizolaciju.

VI.

Stožeri civilne zaštite, Ravnateljstvo policije i Državni inspektorat dužni su osigurati provedbu i nadzor ove Odluke.

VII.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti sve ranije dane upute o karanteni za vozače.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.

PREUZMITE DOKUMENTE: