20.03.2020.

COVID-19 - ODLUKA o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 20. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU

o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja

I.

S obzirom na rizik prijenosa bolesti COVID-19 prilikom okupljanja većeg broja osoba na istom mjestu, uvodi se protuepidemijska mjera načina održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja koja se odnosi na sve osobe na području Republike Hrvatske te na pravne i fizičke osobe koje se bave pogrebničkom djelatnošću, u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

II.

Za vrijeme trajanja mjere iz ove Odluke:

-     pogreb, posljednji ispraćaj i polaganje urne održava se isključivo u krugu najuže obitelji i predstavnika vjerske zajednice, poštujući upute i mjere koje donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo

-     obavijest o smrti (osmrtnica) ne smije sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja pogreba, posljednjeg ispraćaja i polaganju urne

-     obustavlja se organiziranje glazbenih usluga i usluga dostave cvijeća i svijeća.

III.

Ni jedan od sudionika ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu niti imati simptome akutne respiratorne infekcije.

IV.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

PREUZMITE DOKUMENTE: