23.04.2020.

Započela izgradnja nove ceste u poslovnoj zoni UPU3

Još jedna investicija na području Grada ovih dana je započeta sa realizacijom. Radi se o izgradnji nove ceste “Josip Kraš“ koja će povezati obilaznicu, odnosno Industrijsku cestu i ulicu 65 bataljuna ZNG  sa cestom ulica Vrba na istočnom dijelu zone UPU 3. Izvesti će se i odvojak prema izgrađenoj poslovnoj građevini (bivša tvornica Josip Kraš) te priključak na sporednu cestu Rajski kut.

Cesta će se izgraditi u dužini od 410 metara te širine 7 metara, dok se uz cestu s jedne strane izvodi nogostup širine 1,5 metara, a s druge strane nogostup i biciklistička staza ukupne širine 3,5 metara. Staze su odijeljene od ceste zelenim pojasom širine 5 i 5,5 metara. Također, izgraditi će se i DTK kanalizacija za buduće korisnike, kao i zatvoreni sistem oborinske odvodnje koji će se priključiti na postojeći kolektor K-5.

Izgradnjom ove ceste osigurati će se lakši prilaz do izgrađenog dijela zone UPU 3, kao i budućim objektima i pogonima u istoj zoni.

Vrijednost radova na izgradnji nove ceste sa pratećim sadržajima iznosi 2.780.000,00 kn, od čega 70% vrijednosti radova se financira sredstvima EU fondova; 22% se financira sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja, a ostatak troškova izgradnje od 8 % financira se proračunskim sredstvima Grada Ivanić-Grada.

Rok završetka radova je 6 mjeseci.