06.09.2019.

SAZIV 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14 i 01/18)

 

S A Z I V A M

22. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 12. rujna 2019. godine ( četvrtak ) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:

 

 

D N E V N I   R E D :

 

0.    Aktualni sat

- Informacija komunanalnog redarstva o izvršenim nalozima u periodu od posljednje sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

 

1.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. za 2018. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Mario Mikulić, direktor Komunalnog centra Ivanić-Grad

 

2.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić-Grada d.o.o. za 2018. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Radojka Šporer, direktorica Obiteljskog radija Ivanić-Grad d.o.o.

 

3.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu trgovačkog društva Ivakop d.o.o. za 2018. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Sanja Radošević, direktorica trgovačkog društva Ivakop d.o.o.

 

4.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju  pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Mario Biršić, Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

 

5.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, Privremena pročelnica u Upravnom odjelu za financije i proračun

 

7.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

8.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj : Odbor za izbor i imenovanje

izvjestitelj: Željko Brezovečki, predsjednik Odbora

 

9.     Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:    Gradonačelnik

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)    Odluke o ispravku greške u grafičkom dijelu elaborata Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

b)     Odluke o ispravku greške u grafičkom dijelu elaborata Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestiteljica: Sandra Abramović, Voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje

 

11. Razmatranje Financijskog plana i Plana rada Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Savjet mladih Grada Ivanić-Grada

izvjestitelj: Tibor Vuković, predsjednik Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada

 

12. Razno


Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: