21.10.2019.

SAZIV 8. sjednice Odbora za izbor i imenovanja

Temeljem članka 50. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik br. 02/14 i 01/18), te članka 22. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik br. 02/14 i 02/18), a na osnovu ukazane potrebe

S A Z I V A M

8. SJEDNICU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA

 

koja će se održati dana 23. listopada 2019. godine ( srijeda ) s početkom u 08,00 sati u Gradskoj upravi Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad.

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

 

  1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države na području Grada Ivanić-Grada i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga,
  1. Razno.

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj telefona 2831-371.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

                                                                                              PREDSJEDNIK ODBORA 

                                                                                            Željko Brezovečki

PREUZMITE DOKUMENTE: