05.07.2019.

SAZIV - 17. sjednice Odbora za financije i proračun

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

17. sjednicu Odbora za financije i proračun 

 

koja će se održati dana 09. srpnja 2019. godine ( utorak ) s početkom u 15,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći

 

                                                        D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad za 2018. godinu te donošenje Zaključka o prihvaćanju istog,

2.     Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Gradske zajednice športskih udruga Ivanić-Grad za 2018. godinu te donošenje Zaključka o prihvaćanju istog,

3.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu te donošenje Zaključka o prihvaćanju istog,

4.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada  Ivanić-Grada za 2018. godinu te donošenje Zaključka o prihvaćanju istog,

5.    Razmatranje prijedloga Izvješća o Izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini te donošenje Zaključka o prihvaćanju istog,

6.    Razmatranje prijedloga Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini te  donošenje Zaključka o prihvaćanju istog,

7.    Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj  01/2831-371.

                                                     

                                                                 Predsjednica Odbora za financije i proračun

Milica Piličić

PREUZMITE DOKUMENTE: