30.10.2018.

Stanje sigurnosti na području PP Ivanić-Grad (22.10.-28.10.)

Na postajnom području Policijske postaje Ivanić Grad, koja teritorijalno pokriva područje grada Ivanić Grada, te općina Križ i Kloštar Ivanić u proteklom tjednu  evidentirano je 1 kazneno djelo koje se progone po službenoj dužnosti, a radi se o kaznenom djelu Iznuda, za koje djelo je počinitelj otkriven i priveden.

Policijski službenici PP Ivanić Grad su u proteklom tjednu evidentirali 56 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od kojih je 7 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola u koncentraciji većoj od dopuštene.

U proteklom tjednu dogodile su se 2 prometne nesreće, i to 1 sa materijalnom štetom i 1 sa lakše ozlijeđenom osobom.

Nadalje Vas izvješćujemo da od 01. listopada 2018. god. referade upravnih poslova sa strankama rade radnim danom od 08,00 do 15,30 sati, dok za vrijeme vikenda referade upravnih poslova ne rade.

Policijska postaja Ivanić-Grad u cilju poboljšavanja i što boljeg funkcioniranja sa građanima izvješćuje da je za elektronski način komuniciranja u smislu skraćenog prekršajnog postupka, određenih bilo kakvih upita, pohvala, pritužbi, prijava i sl. otvorena e-mail adresa i to pp.ivanic.grad@mup.hr tako da svi građani mogu putem elektronske pošte ostvarivati komunikaciju sa policijskom postajom, a koja komunikacija će se smatrati pravovaljana te će zaposlenici PP na takav način poboljšati komunikaciju i učinkovitost. Isto tako na raspolaganju su brojevi telefona dežurne službe 01/2881-111 i 01/4570-060, referada za upravne poslove 01/4570-068 (voditeljica), skraćeni prekršajni postupak 01/4570-061, te tajnica načelnika PP i načelnik 01/4570-079.  

 

                                                                                                              NAČELNIK

                                                                                                              Marin Grgić