12.11.2018.

Stanje sigurnosti na području PP Ivanić-Grad (5.11.-11.11.)

Na postajnom području Policijske postaje Ivanić Grad, koja teritorijalno pokriva područje grada Ivanić Grada, te općina Križ i Kloštar Ivanić u proteklom tjednu  evidentirano je 8 kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti, a radi se o 4 kaznenadjela Teška krađa počinjeni od strane nepoznatih počinitelja, te 2 kaznena djela Prijetnja, 1 kazneno djelo Prijevara i 1 kazneno djelo Izazivanje prometne nesreće, za koja djela su počinitelji poznati te su podnijete kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.

Policijski službenici PP Ivanić Grad su u proteklom tjednu evidentirali 28 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od kojih je 1 prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola u koncentraciji većoj od dopuštene.

U proteklom tjednu podnijet je 1 optužni prijedlog iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga.

Nadalje Vas izvješćujemo da od01. listopada 2018. god. referade upravnih poslova sa strankama rade radnim danom od 08,00 do 15,30 sati, dok za vrijeme vikenda referade upravnih poslova ne rade.

Policijska postaja Ivanić-Grad u cilju poboljšavanja i što boljeg funkcioniranja sa građanima izvješćuje da je za elektronski način komuniciranja u smislu skraćenog prekršajnog postupka, određenih bilo kakvih upita, pohvala, pritužbi, prijava i sl. otvorena e-mail adresa i to pp.ivanic.grad@mup.hr tako da svi građani mogu putem elektronske pošte ostvarivati komunikaciju sa policijskom postajom, a koja komunikacija će se smatrati pravovaljana te će zaposlenici PP na takav način poboljšati komunikaciju i učinkovitost. Isto tako na raspolaganju su brojevi telefona dežurne službe 01/2881-111 i 01/4570-060, referada za upravne poslove 01/4570-068 (voditeljica), skraćeni prekršajni postupak 01/4570-061, te tajnica načelnika PP i načelnik 01/4570-079.