23.11.2018.

SAZIV 11. sjednice Odbora za financije i proračun

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

11. sjednicu Odbora za financije i proračun 

 

koja će se održati dana 27. studenog 2018. godine ( utorak ) s početkom u 15,30 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći

 

                                                        D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2017. godinu te donošenje Zaključka o prihvaćanju istog,

2.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Ivakop d.o.o za 2017. godinu te donošenje Zaključka o prihvaćanju istog,

3.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. za 2017. godinu te donošenje Zaključka o prihvaćanju istog,

4.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Vatrogasne postrojba Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu te donošenje Zaključka o prihvaćanju istog,

5.    Razmatranje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada za 29018. godinu te donošenje Zaključka o prihvaćanju iste,
6.    Razmatranje Odluke o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. te donošenje Zaključka o prihvaćanju iste,

7.    Razmatranje Odluke o prijenosu vlasništva opreme za rad ustanovi Visoka škola Ivanić-Grad te donošenje Zaključka o prihvaćanju iste,

8.    Razmatranje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Ivanić-Grada za projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u Graberju Ivanićkom“ unutar TO „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ i donošenje Zaključka o prihvaćanju iste,

9. Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj  01/2831-371.

                                                     

                                                                 Predsjednica Odbora za financije i proračun

                                                              Milica Piličić

PREUZMITE DOKUMENTE: