14.12.2018.

SAZIV 14. sjednice Odbora za Statut i Poslovnik

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

14. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

 

koja će se održati dana 17. prosinca 2018. godine ( ponedjeljak ) s početkom u 17,30 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat ).    

Za sjednicu  predlažem sljedeći   

                               

D N E V N I   R E D :

  

1.     Razmatranje prijedloga Odluke o ispravku greške u grafičkom dijelu elaborata Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški i donošenje zaključka o prihvaćanju istog
 
2.    Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na kupnju nekretnine i donošenje zaključka o prihvaćanju istog
 
3.    Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju donacije Zajednice udruga proizašlih iz Domovinskog rata Grada Ivanić-Grada Gradu Ivanić-Gradu i donošenje zaključka o prihvaćanju istog
 
4.    Razmatranje prijedloga Odluke o komunalnom doprinosui donošenje zaključka o prihvaćanju istog
 
 
5.    Razmatranje prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi i donošenje zaključka o prihvaćanju istog
 
6.    Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade i donošenje zaključka o prihvaćanju istog
 
7.    Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj 01/2831-371.

                                                                        

                                                                                       Predsjednik Odbora:

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: