04.12.2018.

SAZIV 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14 i 01/18)

S A Z I V A M

14. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 10. prosinca 2018. godine ( ponedjeljak ) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:

  

D N E V N I   R E D :

0.    Aktualni sat
 
1.    Informacija o stavljanju u mirovanje iz osobnih razloga mandata vijećnice Žaklin Acinger-Rogić
 
izvjestiteljica: Sanda Špoljarić Carević, predsjednica Mandatne komisije
 
2.    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o energetskom učinku
 
predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj:   Siniša Goreta, predstavnik projektanta  trgovačkog društva VOLT-ING d.o.o.
 
3.    Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Ivanić-Grada od siječnja do studenog 2018. godine
 
izvjestitelj: Marin Grgić, Načelnik Policijske postaje Ivanić-Grad
 
4.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Roda za 2017. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
predlagatelj:   Gradonačelnik
izvjestiteljica: Marina Radočaj Šajnović, ravnateljica Dječjeg vrtića Roda
 
5.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad za 2017. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
predlagatelj:     Gradonačelnik
izvjestiteljica:    Ivana Bajt, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad
 
6.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Ivanić-Grad za 2017. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica:  Marina Čalušić, ravnateljica Dječjeg vrtića Ivanić-Grad 
 
7.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić d.o.o. za 2017. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica:  Radojka Šporer, direktorica trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić d.o.o.
 
8.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. za 2017. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj:  Dario Ferenčaba, direktor trgovačkog društva Ivaplin d.o.o.
 
9.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na darovanje nekretnine Gradu Ivanić-Gadu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica:Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvenu djelatnost

10. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.


Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                             Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: