14.12.2018.

SAZIV 13. sjednicu Odbora za financije i proračun

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

13. sjednicu Odbora za financije i proračun 

 

koja će se održati dana 17. prosinca 2018. godine ( ponedjeljak ) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći

 

                                                        D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija IGRA d.o.o. za 2017. godinu

 

2.    Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na kupnju nekretnine i donošenja zaključka o prihvaćanju istog

 

3.    Razmatranje prijedloga i donošenje zaključka o prihvaćanju istog:

a) Odluke o II. izmjenama i  dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

b) II. Izmjene Plana razvojnih programa za 2018 - 2020. godinu

c) II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2018. godinu

d) II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

e) II. izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

f) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u visokom obrazovanju Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

g) II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u provedbi programa udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2018. godini

h) II. izmjene i dopune Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

i) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2018. godini

j) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi djece rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

 

4.Razmatranje prijedloga i donošenje zaključka o prihvaćanju:

a) Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

c) Plana razvojnih programa za 2019. – 2021. godinu

d) Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2019. godinu

e) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

f) Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

g) Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

h) Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2019. godini

i) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

j) Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2019. godini

k) Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

l) Programa javnih potreba Grada Ivanić-Grada u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

m) Program javnih potreba u visokom obrazovanju Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

 

5.    Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj  01/2831-371.

 

                                                                 Predsjednica Odbora za financije i proračun 

Milica Piličić

PREUZMITE DOKUMENTE: