15.09.2017.

SAZIV 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14)

S A Z I V A M

3. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

            Sjednica će se održati dana 21. rujna 2017. godine s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

0.    Aktualni sat

1.    Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine i donošenje Zaključka o primanju istog na znanje

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

2.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

3.    Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Gradonačelnik

4.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

5.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Ivanić-Grada za razdoblje 2018.-2023. godine

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Martina Kovač Crnčec, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Martina Kovač Crnčec, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

7.    Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2016. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Sanja Radošević, direktorica trgovačkog društva Ivakop d.o.o.

8.    Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tomislav Abramović, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Ivanić-Grada

9.    Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Razvojne agencije IGRA d.o.o.

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Valentin Gadža, direktor Razvojne agencije IGRA d.o.o.

10. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će nazočiti sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

                                    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                      Željko Pongrac, pravnik kriminalist

 

PREUZMITE DOKUMENTE: