23.10.2017.

SAZIV 3. sjednice Odbora za financije i proračun

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/2014) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/2014), a na osnovu ukazane potrebe

S  A  Z  I  V  A  M

3. sjednicu Odbora za financije i proračun 

koja će se održati dana 24. listopada 2017. godine (srijeda) s početkom u 16,30 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći

                                                        D  N  E  V  N  I    R  E  D

  1. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2016. godinu i utvrđivanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju istog
  1. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. za 2016. godinu i  utvrđivanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju istog
  1. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Roda za pedagošku godinu 2016./2017. i utvrđivanje prijedloga Zaključka o primanju istog na znanje
  1. Razmatranje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića Ivanić Grad za pedagošku godinu 2016./2017., kao i Financijsko izvješće za 2016. godinu. i  utvrđivanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju istog
  1. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu za 2016. godinu Gradske zajednice športskih udruga Grada Ivanić-Grad i utvrđivanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju istog
  1. Razmatranje prijedloga i  Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. za 2016. godinu i utvrđivanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju istog

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak  opravdaju na broj  2831-362.

                                                        Predsjednica

                                                                          Milica Piličić

PREUZMITE DOKUMENTE: