07.07.2017.

Lokalni izbori 2017. - Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja

Na temelju članka 126. stavka 7. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 144/12 i 121/16) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Ivanić-Grada dana 6. srpnja 2017. godine donosi

IZVJEŠĆE

o visini troškova lokalnih izbora održanih dana 21. svibnja 2017. godine

i načinu njihova korištenja

 

I.

Ovim Izvješćem utvrđuje se visina troškova provedbe lokalnih izbora održanih dana 21. svibnja 2017. godine i način njihova korištenja kako slijedi:

 

  1. naknada za rad Gradskog izbornog povjerenstva Grada Ivanić-Grada (stalni i prošireni sastav te stručne osobe) – 86.325,36 kuna
  2. naknada za rad članova biračkih odbora – 103.775,94 kune 
  3. troškovi tiskanja plakata (Linea) – 12.025,00 kuna
  4. troškovi objave pravovaljanih kandidacijskih lista i kandidatura u lokalnom tisku (Otok Ivanić) – 3.312,50 kuna
  5. troškovi tiskanja izbornog materijala u Narodnim novinama (glasački listići, glasačke kutije, zapisnici o radu) – 6.917,75 kuna
  6. isplata troškova izborne promidžbe – 78.665,00 kuna.

 

II.

Ukupni troškovi provedbe lokalnih izbora iznose 291.021,55 kn i isplaćuju se iz proračuna Grada Ivanić-Grada, iz stavke Rashodi za izbore, pozicija R0019.

 

III.

Ovo Izvješće objavit će se na službenim stranicama Grada Ivanić-Grada.

 

                                                                               

                                                                                        PREDSJEDNICA

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

                                                                                      GRADA IVANIĆ-GRADA:

                                                                                      Jasna Grgurić, dipl. iur., v.r.