05.01.2017.

Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada - JAVNA RASPRAVA

PREUZMITE DOKUMENTE: