30.01.2017.

Obavijest o smanjenju cijene za javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada

Komunalno društvo Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad obavještava sve korisnike svojih usluga kako je od 1. siječnja ove godine došlo do smanjenja cijene usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Tako će računi za siječanj biti umanjeni za 9,60% iz razloga smanjenja PDV-a za 12% (s 25% na 13%). Odnosno, ukoliko je korisnik do sada plaćao 70,00 kn, od sada će plaćati 63,28 kn.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost stopa PDV-a za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada smanjena je sa dosadašnjih 25% na 13%.

Navedeno smanjenje stope poreza ne odnosi se na uslugu dovoza komunalnog otpada na odlagalište koja će i dalje biti 25% prema Zakonu.

Smatramo da će navedeno smanjenje cijene doprinijeti kućnim budžetima svih naših korisnika!

 

Ivakop d.o.o.