02.05.2016.

Projekt PRSTEN POTPORE

Projekt PRSTEN POTPORE omogućuje socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u razvoju u redoviti obrazovni sustav Zagrebačke županije. Projektom će se osigurati stručna pomoć za 80 učenika s teškoćama u razvoju putem angažiranja 70 stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi u 28 škola Zagrebačke županije.

Neposrednim radom pomoćnika s učenicima s teškoćama u razvoju omogućit će se postizanje boljih obrazovnih rezultata i uspješnije socijalizacije učenika, a stjecanjem vještina i stručnih kompetencija pomoćnika, osigurat će se njihovo bolje pozicioniranje na tržištu rada.

 

CILJEVI PROJEKTA

 • Osiguravanje stručne potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije putem angažiranja pomoćnika u nastavi radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika
 • Jačanje stručnih kapaciteta pomoćnika u nastavi radi boljeg pozicioniranja na tržištu rada
 • Podizanje svijesti javnosti o pravima i mogućnostima obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju na području Zagrebačke županije

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

 • 4.rujna 2015. – 3.rujna 2016.

 

OČEKIVANI REZULTATI

 • zapošljavanje 70 pomoćnika u nastavi
 • osiguravanje pomoćnika u nastavi za 80 učenika s teškoćama u razvoju u 28 osnovnih i srednjih škola Zagrebačke županije
 • stručno osposobljeno 70 pomoćnika u nastavi i 7 potencijalnih pomoćnika u nastavi (rezervni pomoćnici)
 • konferencije (početna i završna) o projektu Prsten potpore s ciljem podizanje svijesti javnosti o pravima i mogućnostima obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju na području Zagrebačke županije
 • radionica za stručne suradnike – koordinatore na projektu Prsten potpore i pomoćnike u nastavi s ciljem osnaživanja za rad s učenicima s teškoćama u razvoju
 • tiskanje promotivnih materijala o projektu

 

VRIJEDNOST PROJEKTA

 • Ukupna vrijednost projekta: 2.782.515,34 kn od čega:
 • bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda: 2.500.000,00 kn
 • sredstva Zagrebačke županije: 282.515,34 kn

 

Više informacija