31.05.2016.

Proglašene Godine bijele rode

Na inicijativu Javne ustanove Zeleni prsten, Skupština Zagrebačke županije proglasila je 2016.-tu i 2017.-tu Godinama bijele rode.

Cilj proglašavanja Godina bijele rode je očuvanje i zaštita populacije bijele rode, te očuvanje sela i prostora koji zajedno čine vrijedan resurs, ne samo lokalni već i nacionalni. Potrebno je i dalje čuvati kulturu, identitet, tradiciju, odnosno potrebno je očuvati lokalnu baštinu. Roda je jedna od čovjeku najpoznatijih i najbližih ptica. Bijela roda je simbol očuvanih prirodnih i doprirodnih staništa te tradicionalnih krajolika, a njihova prisutnost u našoj blizini potvrda je da živimo u zdravom okolišu.

Bijela roda ugrožena je vrsta, a njen opstanak uvelike ovisi i o našem načinu života na selu. Preferira vlažne livade i poljoprivredna zemljišta koja se koriste na tradicionalan način jer upravo na njima nalazi najviše svoje hrane. Hrane se vodozemcima, gmazovima, ribama, glodavcima, velikim kukcima, onime što može uloviti. Najviše su ugrožene promjenama staništa do kojih dolazi zbog moderniziranja poljoprivrede, isušivanja vlažnih područja, prenamjene pašnjaka ili njihovog napuštanja, te upotreba pesticida. U 2015. godini na području Zagrebačke županije zabilježeno je 237 gnijezda: 86 na obiteljskim kućama, štagljevima, crkvama, školama, vatrogasnim domovima i 151 na stupovima.

Zbog posebnosti i važnosti ove strogo zaštićene vrste Javna ustanova posebnu pažnju u 2016. godini posvećuje upravo bijeloj rodi te su mnoge aktivnosti Javne ustanove usmjerene na promicanje znanja i važnosti očuvanja bijele rode kao i očuvanja identiteta sela na području Zagrebačke županije u smislu suživota čovjeka i prirode.

Tijekom 2016. godine uz redoviti monitoring bijelih roda, provedbu projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode u Zagrebačkoj županiji u 2016. godini“ u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prstenovanje ptića bijelih roda, objavljena je i zbirka haiku poezije „Pod krilom rode“ autorice Đurđe Vukelić Rožić iz Ivanić-Grada kao i društveno edukativna igra „Putovanje bijele rode“.

Proglašenjem Godina bijele rode želi se zahvaliti svim ljudima koji na svojim krovovima čuvaju rodina gnijezda jer na taj način sudjeluju u očuvanju biološke raznolikosti, odnosno prirodne baštine svog kraja.