06.05.2016.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

IV. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 4 ZA PODRUČJA IVANIĆ-GRAD, DONJI ŠARAMPOV I JALŠEVEC BREŠKI

 

PREUZMITE DOKUMENTE: