24.03.2016.

SAZIV - 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14)

S A Z I V A M

SAZIV - 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

 

            Sjednica će se održati dana 30. ožujka 2016. godine (srijeda) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 27. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

0.    Aktualni sat

 

1.    Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)    Odluke o izdvajanju Knjižnice iz Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad

b)   Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Ivanić-Grad

c)    Odluke o imenovanju privremene ravnateljice Knjižnice Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

2.     Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje prijateljstva i suradnje između Grada Novske i Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

3.    Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada za razdoblje od srpnja do prosinca 2015. godine

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Gradonačelnik

 

4.    Razmatranje Izvješća i donošenje Zaključka o prihvaćanju:

a)    Izvješća o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini

b)   Izvješća o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

5.    Razmatranje Izvješća i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Marica Svetlečić, Referentica za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

 

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključkaoutvrđivanjuprijedlogakandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež pri Županijskom sudu u Velikoj Gorici

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje

izvjestitelj:  Željko Brezovečki, predsjednik Odbor za izbor i imenovanje

 

7.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

8.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste  grupe birača,  zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

9.     Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se  vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                 Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: