24.03.2016.

SAZIV 18. sjednice Odbora za financije i proračun

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (“Službeni glasnik” Grada Ivanić-Grada br.02/2014.) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik  02/2014.), a na osnovu ukazane potrebe

S  A  Z  I  V  A  M

18. sjednicu Odbora za financije i proračun

 

koja će se održati dana 30. ožujka 2016. godine (srijeda) s početkom u  08,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Prije utvrđivanja Dnevnog reda, razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 17. sjednice Odbora.

Za sjednicu  predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1.    Razmatranje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

 

2.    Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste  grupe birača,  zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ivanić-Grada

 

3.    Razno

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak  opravdaju na broj  2831-360 ili 2831-362.    

 

                                                                                    Predsjednica

                                                                          Milica Piličić

PREUZMITE DOKUMENTE: