13.07.2016.

SAZIV 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14)

 

S A Z I V A M

34. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

            Sjednica će se održati dana 19. srpnja 2016. godine (utorak) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 33. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

0.   Aktualni sat

 

1.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju Dana branitelja Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

2.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra nekretnine oznake k.č.br. 4066/2 oranica površine 691 m2 upisana u zkul 3698 k.o. Ivanić-Grad

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o  prijedlogu za opozivom predsjednika i izborom člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

4.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju financiranja i pokretanju izgradnje građevine infrastrukturne namjene – pješačke staze u Cagincu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

5.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju financiranja i pokretanju izgradnje nogometnog igrališta s tribinama i pratećim sadržajima

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

6.   Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se  vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

 

 

   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                            Željko Pongrac, pravnik kriminalist

 

PREUZMITE DOKUMENTE: