13.07.2016.

Javna rasprava o okolišnoj dozvoli farme Lukač u Ivanić-Gradu

PREUZMITE DOKUMENTE: