24.02.2016.

JAVNI NATJEČAJ - za popunu radnih mjesta vatrogasac i vatrogasac vozač

Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu (NN 139/04,174/04,38/09 i 80/10) te članaka 16. Statuta Vatrogasne postrojbe, Upravno vijeće Vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta;

vatrogasac – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme

vatrogasac vozač – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

 

1. Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati za radno mjesto vatrogasac:

– srednja stručna sprema vatrogasac ili vatrogasni tehničar, odnosno srednja stručna sprema drugog smjera pod uvjetom da završi prekvalifikaciju za zvanje vatrogasac ili vatrogasni tehničar u roku dvije godine od prijama u radni odnos

– tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti

-da kandidat nije stariji od 30 godina (kod prvog zaposlenja)

– da nisu kažnjavani za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti.

 

2. Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati za radno mjesto vatrogasac vozač:

– srednja stručna sprema vatrogasac ili vatrogasni tehničar, odnosno srednja stručna sprema drugog smjera pod uvjetom da završi prekvalifikaciju za zvanje vatrogasac ili vatrogasni tehničar u roku dvije godine od prijama u radni odnos

– srednja stručna sprema vozač motornog vozila ili vozačka dozvala C-kategorije

– tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti

-da kandidat nije stariji od 30 godina (kod prvog zaposlenja)

– da nisu kažnjavani za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti.

 

3. Kao dokaz ispunjavanja uvjeta kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

– životopis

– domovnicu ili osobnu iskaznicu (preslik)

– rodni list (preslik)

- svjedodžbu o završenom ispitu o stjecanju srednje stručne spreme vatrogasnog smjera odnosno srednje stručne spreme drugog smjera(preslik)

-kandidati za vozača svjedodžbu o završenom ispitu o stjecanju srednje stručne spreme za vozača motornog vozila ili vozačku dozvolu „C“ kategorije (preslik)

– uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, izvornik).

 

Oglas ostaje otvoren 8 dana od objave na Hrvatskom zavodu za zapšljavanje.

Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati mogu poslati na adresu: Vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada, Omladinska 30, s naznakom: »Za natječaj za prijem vatrogasca – ne otvaraj«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Vatrogasna postrojba

Grada Ivanić-Grada

PREUZMITE DOKUMENTE: