15.12.2016.

SAZIV 23. sjednice Odbora za financije i proračun

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/2014) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/2014), a na osnovu ukazane potrebe

S  A  Z  I  V  A  M

23. sjednicu Odbora za financije i proračun 

koja će se održati dana 19. prosinca 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se i usvojiti zapisnik sa 22. sjednice Odbora za financije i proračun.

Za sjednicu  predlažem sljedeći

D  N  E  V  N  I    R  E  D

1. Razmatranje prijedloga

a) Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

b) II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu

c) I. izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

d) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2016. Godini

e) II. Izmjene i dopune Plana izdataka sredstava za rad Dječjeg vrtića Ivanić-Grad za 2016.g.

f) II. Izmjene i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

g)  II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

h) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2016. godini

i) II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

j) II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2016. godinu

 

2. Razmatranje prijedloga:

 a) Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

 b)  Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. - 2019. godinu

 c) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

 d) Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu

 e) Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

 f) Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

 g) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i  obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2017.

 h) Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u  2017. godini

 i) Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2017. godini

 j) Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

 k) Programa javnih potreba Grada Ivanić-Grada u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

l) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

 

3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izdavanje bankarske garancije Grada Ivanić-Grada u korist Veleučilišta Lavoslav Ružička u  Vukovaru

 

4. Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak  opravdaju na broj  2831-360 ili 2831-362.    

                                                                                    Predsjednica 

Milica Piličić