25.03.2015.

Saziv 20. sjednice gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Sjednica će se održati dana 31. ožujka 2015. godine (utorak) s početkom u 15,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D :

 

0.    Aktualni sat

 

1.    Informacija o Županijskom centaru gospodarenja otpadom

Izvjestitelji: g. Vladimir Žigrović, direktor tvrtke Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o. i g. Mladen Jozinović, direktor Županijskog centra gospodarenja otpadom Piškornica d.o.o. i predsjednik  grupacije Centara za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj

 

2.    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Ivanić-Grada u 2014. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Marica Svetlečić, referentica za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

 

3.    Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada za razdoblje lipanj – prosinac 2014. godine i primanje istog na znanje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Gradonačelnik

 

4.    Razmatranje prijedloga i donošenje:

A)        Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

B)        Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

 Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

5.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća i Izvješća o radu Dječjeg vrtića Ivanić-Grad za 2014. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestiteljica: Ranka Đunđenac, ravnateljica Dječjeg vrtića Ivanić-Grad

 

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014. godinu Pučkog otvorenog učilišta

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj:  Dražen Malec, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grada

 

7.    Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se  vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                 Željko Pongrac, pravnik kriminalist

 

PREUZMITE DOKUMENTE: