30.03.2015.

Prijedlog oznaka gradova na registracijskim pločicama

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske donijelo je prijedlog oznaka gradova na registracijskim pločicama.

Nove registracijske oznake moći će sadržavati oznake gradova koji do sada nisu mogle dobiti svoje registarske oznake, kao i mogućnost vlasnika vozila da dobije registarske oznake neovisno o mjestu prebivališta ili sjedišta ili da si sami odrede početna dva slova na registarskim pločicama.

Predložena registracijska oznaka za Ivanić-Grad je IG.

Grad Ivanić-Grad moli građane da se očituju o tom prijedlogu, najkasnije do 06.04.2015. godine na adresu Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad ili na mail adresu grad@ivanic-grad.hr