31.10.2014.

Saziv 11. sjednice Odbora za financije i proračun

SAZIV 11. sjednicu Odbora za financije i proračun 

 

koja će se održati dana 4. studenog 2014. godine (utorak) s početkom u  17.00 sati u  prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (prizemlje).

 

                                                        D  N  E  V  N  I    R  E  D

 1.    Razmatranje prijedloga

 

a)    Odluke o II. izmjenama i  dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za         2014. Godinu

b)      Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Ivanić-Grada i sufinanciranja redovitih 10 satnih programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada u privatnom Dječjem vrtiću Roda za razdoblje rujan-prosinac 2014.godine

c)    II. izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu

d)   II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

e)    II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2014. godinu

f)     Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu

g)  I. izmjene i dopune Plana izdataka sredstava za rad Dječjeg vrtića Ivanić-Grad za 2014. Godinu

h)   II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2014. Godinu

i)     II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2014. Godini

I očitovanje o istom,

 

2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o kapitalnoj pomoći

i   očitovanje o istom,

 

3. Razno

PREUZMITE DOKUMENTE: