30.05.2014.

Saziv 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Sjednica će se održati dana 04. lipnja 2014. godine (srijeda) s početkom u 16,00sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

 

D N E V N I   R E D :

0. Aktualni sat

1. Razmatranje prijedloga i donošenje:

  • a) Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada
  • b) Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju vatrogasnog vozila

Predlagatelj: Upravno vijeće Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada

Izvjestitelj: predstavnik Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: predstavnik trgovačkog društva Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o.

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o

ustrojstvu Upravnih tijela Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Gradonačelnik

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Gradonačelnik

 

 5.  Razmatranje prijedloga i donošenje:

  • a) I.  Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu
  • b) I. Izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
  • c) I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
  • d) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2014. godini
  • e) I. Izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu
  • f) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada u 2014. godini
  • g) I. izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2014.   godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelji: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun

 

6.  Razno

 

Mole se vijećnici da se sjednici Gradskog vijeća svakako odazovu, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 2831-360 ili 2831-362. 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

GRADA IVANIĆ-GRADA 

 

                                                                                         Željko Pongrac

PREUZMITE DOKUMENTE: